Otoczak żółty


Frakcje (20-60) mm

Otoczak żółty

Frakcje: (20-60) mm