Otoczak wapienny


Frakcje (8-16), (32-65), (65-120) mm

Otoczak wapienny

Frakcje: (8-16), (32-65), (65-120) mm