Otoczak potokowy granitowy


Frakcje (6-12), (12-20), (>20) cm

Otoczak potokowy granitowy

Frakcje: (6-12), (12-20), (>20) cm