Otoczak mleczny


Frakcje (8-16), (16-32), (32-65), (65-200) mm

Otoczak mleczny

Frakcje: (8-16), (16-32), (32-65), (65-200) mm