KORA KAMIENNA SZAROGŁAZOWA


Frakcje (10-20), (20-30), (30-60) mm